Spinning Babies

01.07.2020

Spinning Babies - aby mělo miminko tu nejoptimálnější polohu k porodu

Metoda vyvinutá porodní asistentkou Gail Tully pro přípravu ženy i miminka k porodu. Pracuje s technikami pro uvolnění vazů, svalů, fascie a kloubních spojení v oblasti pánve.

Základem metody jsou Tři principy

1. Rovnováha

2. Gravitace

3. Pohyb

Všechny tyto principy napomáhají udržet anebo obnovit rovnováhu svalů a vazů tak, aby mělo miminko dostatek prostoru mohlo zaujmout tu nejoptimálnější polohu k porodu, aby se miminko mohlo pěkně proklubat na svět.

Proč začít se třemi principy?

Nerovnoměrné držení těla v průběhu těhotenství může zapříčinit naklonění a stažení děložních vazů a tím zmenšit prostor miminku v děloze.

Vyvážení svalů, změna držení těla, vyrovnání polohy s působením gravitace miminka zajistí pružnost, sílu, prostor, může zlepšit zážitek při narození a zvýší pohodlí v těhotenství.


Jak probíhá Spinning Babies prakticky?

  • využíváme protahovací a uvolňovací cviky k nastolení rovnováhy
  • práce s rebozo šátkem
  • změna pohybových stereotypů maminky
  • začlenění každodenních cviků maminky do běžného dne

Kdy využít Spinning babies?

  • v situaci, kdy je potřeba podpořit otočení miminka  z polohy koncem pánevním, nebo z příčné polohy
  • při poloze miminka v zadním postavení
  • když žena pociťuje bolestih vazů, třísel, beder, kyčlí, bolest v oblasti symfýzy